Extern onderzoek naar vervolging politieman

Een extern onafhankelijk onderzoek moet duidelijkheid verschaffen over de gang van zaken rond de aanhouding en vervolging van de 42-jarige politieman Jan von Henning uit Muntendam. Hiertoe heeft secretaris-generaal Borghouts van het ministerie van Justitie gisteren besloten na een gesprek met Von Henning.

De Groninger politieman werd in oktober 1994 door de rechtbank in Groningen wegens fraude veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. Hij zou als voorzitter en waarnemend penningmeester van een rolschaatsvereniging in Winschoten 20.000 gulden uit de kas verduisterd hebben. In 1996 sprak het Leeuwarder gerechtshof hem hiervan vrij.

Von Henning zegt onschuldig te zijn veroordeeld op grond van vals opgestelde processen-verbaal.

De rijksrechercheur die met het onderzoek was belast zou verklaringen in processen-verbaal op belangrijke punten hebben aangevuld. Een accountant die onderzoek moest doen naar de boekhouding van de vereniging zou die zelf niet hebben onderzocht, maar zijn afgegaan op de processen-verbaal.

Het onderzoek, dat binnen vier weken moet zijn afgerond, zal vermoedelijk worden uitgevoerd door oud-president Kordes van de Algemene Rekenkamer. De onderzoeker zal tevens advies uitbrengen over een eventuele schadevergoeding. Von Henning eist financiële genoegdoening, omdat zijn carrière ernstig is geschaad.