EU noemt Jeruzalem een `apart gebied'

De Europese Unie is van mening dat Jeruzalem niet als de hoofdstad van Israel kan worden beschouwd, maar moet worden geïnternationaliseerd. Dat blijkt uit een boodschap die de Duitse ambassadeur in Israel uit naam van de Europese Unie naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem heeft gestuurd. In deze boodschap wordt gesteld dat de Europese Unie Jeruzalem als een `corpus separatum' beschouwt.

Volgens het EU-standpunt, dat de regering-Netanyahu pijnlijk heeft verrast, strookt deze stellingname met het internationale recht. De Europese Unie baseert zich op het op 29 november 1947 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen delingsplan voor Palestina. In paragraaf 3 van deze resolutie 181 wordt Jeruzalem als een corpus separatum beschouwd, bestuurd door de VN.

De Europese Unie heeft zich vastgebeten in resolutie 181 in een reactie op de felle Israelische kritiek op regelmatige ontmoetingen van Europese diplomaten en Europese ministers met Palestijnse vertegenwoordigers in Orient House, Oost-Jeruzalem. De directeur van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken eiste onlangs van de Europese gezanten in Israel daarvan af te zien.

De Europese Unie heeft deze eis nu officieel naast zich neergelegd. In de boodschap van de Duitse ambassadeur wordt nadrukkelijk gesteld dat de internationale status van Jeruzalem, zoals geformuleerd in resolutie 181, ontmoetingen tussen Europese gezanten en ministers met Palestijnse vertegenwoordigers in Oost-Jeruzalem niet in de weg staat.

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Ariel Sharon, heeft vanmorgen gezegd dat Jeruzalem voor Israel de ondeelbare hoofdstad van Israel is en blijft.