Economische crisis Ecuador naar hoogtepunt

Een gisteren begonnen algemene staking van zeker 48 uur heeft het openbare leven in Ecuador geheel verlamd. Bij ernstige ongeregeldheden viel zeker één dode. Eergisteren had de regering voor zestig dagen de noodtoestand uitgeroepen.

De Ecuadoriaanse president Jamil Mahuad zou vandaag plannen ontvouwen om de rampzalige economische crisis in het land te bezweren. Het land heeft de ernstigste economische problemen in zeventig jaar.

Het land heeft oogsten verloren door de verwoestingen van het klimatologische verschijnsel El Niño. De extreem lage olieprijzen drukken 's lands olie-inkomsten en door de algehele malaise is het vertrouwen in de nationale munteenheid, de sucre, weggevallen.

Mahuad heeft al ,,vakantiedagen'' uitgeroepen om te voorkomen dat Ecuadorianen massaal hun tegoeden opeisen bij banken en om de staking te vermommen als vrije dagen. In de hoofdstad Quito patrouilleren duizenden agenten en soldaten. Het is voor Mahuads zeven maanden oude regering de derde algemene staking. Ondertussen staken leraren al een maand.

De recente plannen van de regering om de ambtenarensalarissen te bevriezen en belastingen en prijzen te verhogen zijn de druppel die voor veel Ecuadorianen de emmer deed overlopen. De bankroete overheid staakte in september de subsidies op brandstof, wat tot grote prijsstijgingen leidde. De inflatie is zeker 45 procent.

Minister van Binnenlandse Zaken Vladimiro Alvarez heeft zijn landgenoten op het hart gedrukt dat iedereen offers moet brengen om uit de crisis te geraken. Anders dreigen gewelddadige conflicten. Mensenrechtenactivisten vrezen dat Mahuad geen andere uitweg ziet dan het land te militariseren en met volmachten de economische maatregelen door te drukken.

Mahuad heeft eerder ontkend dergelijke plannen te hebben. Hij heeft voor zijn economische plannen, zoals de hervorming van het belastingstelsel, niet direct de militairen nodig. Hij moet vooral steun krijgen van het kritische Internationaal Monetair Fonds (IMF) en van zijn coalitiepartner, de Sociaal-Christelijke Partij, die eerder achter een aantal maatregelen zat die tot de financiële achteruitgang van de Ecuadoriaanse overheid hebben bijgedragen.

Veel speelruimte heeft de president niet. De staat heeft vrijwel geen geld meer: een bedrag van ongeveer drie maanden exportinkomsten, rond de 1,3 miljard dollar. Vorige maand trad de minister van Financiën af, toen de volksvertegenwoordiging een begroting aannam met grote tekorten. (ANP)