Bonden vrezen uitstel kleinere klas basisschool

De klassenverkleining in het basisonderwijs wordt mogelijk uitgesteld. Dat concluderen de onderhandelaars van de onderwijsbonden AOb en CNV op basis van een bespreking met ambtenaren van het ministerie van Onderwijs gisteren.

In het regeerakoord kwamen de coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA nog overeen dat tot het jaar 2003 zo'n 1,3 miljard moet worden besteed aan kleinere klassen in de laagste groepen van de basisschool.

Gisteren bleek de onderhandelaars T. Rolvink (AOb) en J. Duynhouwer (CNV-onderwijsbonden) tijdens overleg dat in het plan voor de klassenverkleining jaartallen ontbraken. Eerder stonden die wel vermeld. Toen de onderwijsbonden om uitleg vroegen, antwoordde de ambtenaar van Onderwijs dat data ontbraken in afwachting van een kabinetsoverleg over klassenverkleining.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs bevestigt dat de klassenverkleining volgende week op de agenda van de ministerraad staat. Tegelijkertijd onderstreept de woordvoerder dat er volgens minister Hermans (Onderwijs) en zijn staatssecretaris Adelmund ,,geen enkele reden voor onrust is''.

De bonden zijn daar niet gerust op. Minister Zalm (Financiën) zei op een verkiezingsbijeenkomst in Zwolle dat het doorschuiven van nieuwe investeringen een middel is om te bezuinigen. Zalm gaf eerder aan dat geen enkel departement zal worden ontzien. Duynhouwer: ,,Dan kun je op je vingers natellen dat zo'n grote investering als klassenverkleining niet buiten schot zal blijven.''