Akkoord flexwet in onderwijs

Werkgevers en werknemers in het bijzonder basisonderwijs hebben gisteren overeenstemming bereikt over de flexwet. Invalkrachten die sinds 1 augustus 1996 minimaal 180 dagen op een school hebben gewerkt, zullen bij een vacature voorrang krijgen. Hierdoor zullen klassen niet meer naar huis worden gestuurd, zoals twee maanden geleden gebeurde. Schoolbesturen waren bang om invalkrachten op te roepen omdat die volgens de flexwet na drie tijdelijke dienstverbanden recht zouden hebben op een vaste baan.