Afspraken van arbo-artsen en verzekeraars

Verzekeraars en arbodiensten gaan nieuwe afspraken maken over de uitwisseling van gegevens tussen verzekeraars en bedrijfsartsen en over inspanningen van verzekeraars voor herstel van zieke werknemers.

De Registratiekamer, die waakt over de privacy, zal de voorstellen toetsen.

De bestaande afspraken staan onder druk door de grote verliezen die verzekeraars de afgelopen jaren hebben geleden op bedrijfsverzekeringen tegen ziekteverzuim.

Volgens deze afspraken verschaft een arbodienst een verzekeraar slechts de naam van de zieke werknemer, hoogte van het loon, duur van het verzuim en mate van arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar keert dan voor de duur van de ziekte het loon uit.

Verzekeraars willen onder meer een nadere regeling voor arbeidsconflicten, een van de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim. Zij vinden dit geen grond voor een uitkering, omdat de oorzaak van het verzuim geen ziekte betreft. Omdat verzekeraars echter geen inzicht hebben in de oorzaak van het verzuim van individuele werknemers, zijn ze hierbij afhankelijk van de arbo-arts. ,,Het is van belang dat een arbo-arts goed weet waar de dekking ophoudt'', aldus de woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Arbo- of bedrijfsartsen vinden dat een conflict wel degelijk ziekmakend kan zijn. ,,Je moet dan wel onderscheid maken tussen het klassieke ziektebegrip van met koorts in bed liggen en allerlei psychische klachten'', aldus J.C. van Beek, voorzitter van de wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen.

Verzekeraar Nationale Nederlanden gaat bedrijfsartsen verplichten gebruik te maken van de diensten van Keerpunt, een door Nationale Nederlanden en enkele andere organisaties opgericht adviesbureau voor werkhervatting.

Vanaf volgend jaar zal Nationale Nederlanden geen zaken meer doen met werkgevers en arbodiensten die niet met Keerpunt in zee willen. Van Beek vindt dit een teken dat verzekeraars op de stoel van de bedrijfsarts gaan zitten. ,,Je ziet dat ze toch een beetje gaan voorschrijven hoe een behandeling eruit moet zien.''