Verzekeraars: extra geld in gezondheid

De zorgverzekeraars steken twintig jaar lang jaarlijks 42 miljoen gulden extra in de gezondheidszorg. Dit geld is afkomstig uit `reserves' die ze in 1986 overhielden; met rente en beleggingsresultaat 600 miljoen gulden.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft dit gisteren bekend gemaakt. De reserves ontstonden toen het vrijwillige ziekenfonds en het ziekenfonds voor bejaarden werden opgeheven. Een aparte, onafhankelijke commissie zal toezien op de besteding van het geld. Hiermee hopen de verzekeraars een eind te maken aan een al jaren durende discussie met de verantwoordelijke minister en Tweede Kamer over deze reserves.

Minister Borst (Volksgezondheid) toonde zich gisteren verrast over de stap van de verzekeraars. In een brief aan de Kamer schrijft ze dat haar ambtenaren niet hadden verwacht dat de verzekeraars zo voortvarend te werk zouden gaan dat ze nu al hun plannen zouden publiceren.

In 1986 verdween het vrijwillige ziekenfonds waarin zich onder meer kleine ondernemers en ambtenaren tegen ziektekosten konden verzekeren. Dat gebeurde in het kader van de zogeheten 'kleine stelselherziening' waarin ook het aparte ziekenfonds voor bejaarden werd opgeheven. Voor deze twee fondsen moesten de verzekeraars reserves aanhouden om te garanderen dat ze hun verplichtingen na zullen komen.

Dit geld (naar schatting zo'n driehonderd miljoen gulden) bleef bij de opheffing van de twee fondsen over. Door rente- en beleggingopbrengsten is dat bedrag opgelopen tot zeshonderd miljoen gulden (eind 1996). Het geld is eigendom van verzekeraars. Het kan niet worden onteigend door de overheid, zo heeft Borst de landsadvocaat laten nagaan.

Het gisteren gepubliceerde voorstel voorziet onder meer in een fonds waarin twintig jaar lang jaarlijks tien miljoen gulden wordt gestort voor financiering van projecten op het terrein van de farmacie (zoals het elektronisch voorschrijven) en van de AWBZ-zorg (zoals de thuiszorg).

Daarnaast wordt er jaarlijks 16 miljoen gulden gestoken in regionale en lokale projecten zoals versterking van de sluisfunctie van de huisarts. Ook gaat er jaarlijks 16 miljoen gulden naar onder meer de invoering van de zorgpas.