Overleg Duitse kernenergie vast

De gesprekken tussen de rood-groene regering in Duitsland en de exploitanten van kerncentrales zitten muurvast. Tijdens de derde gespreksronde bij bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) gisteren in Bonn, hebben beide partijen geen enkele vooruitgang geboekt over de manier waarop een einde aan kernenergie moet worden gemaakt.

Tegelijkertijd demonstreerden vlak bij de kanselarij ruim 30.000 werknemers van energiebedrijven tegen het verdwijnen van hun baan als de atoomenergie vaarwel wordt gezegd. Het afschaffen van kernenergie wordt als een van de grote hervormingsprojecten van de regering-Schröder beschouwd. De kanselier heeft evenwel steeds onderstreept dit uitsluitend te willen bereiken in consensus met de energiebedrijven en de vakbonden èn zonder schadeclaims. Duitsland telt 19 kerncentrales, die 36 procent van de energievoorziening leveren. In de atoombedrijven werken ruim 40.000 mensen; in de hele energiebedrijfstak enkele honderdduizenden.

De topondernemers van vier grote energiebedrijven (Viag, RWE, VEBA, Energie Baden-Württemberg) wilden gisteren uitsluitend praten over de extra belasting, die zij voortaan moeten betalen over hun financiële reserves. Maar daarover konden zij met de kanselier geen overeenstemming bereiken. De sfeer was ,,ijzig'' en ,,het vertrouwen is niet bepaald groot'', viel na afloop van de gesprekken te beluisteren. De concerns zien ,,geen logica'' in de energiepolitiek van de regering. ,,Ze wil onze kerncentrales sluiten, ze wil dat we met ons geld nieuwe energiecentrales bouwen en nu wil ze ook nog onze reserves belasten'', luidde het commentaar van een van de ondernemers.

De bedrijven wijzen de door minister Oskar Lafontaine (SPD) voorgestelde belasting over hun reserves, die op 50 tot 60 miljard worden geschat, faliekant van de hand. Dit zou de bedrijven zeker 25 miljard mark extra kosten, terwijl de reserves zijn bedoeld om financieel gewapend te zijn tegen de kosten voor opslag van atoomafval, het stilleggen van kerncentrales en de bouw van nieuwe centrales.