Levenslang voor bommenlegger in Oostenrijk

In Graz is Franz Fuchs (49), de werkloze technicus die van viervoudige moord, drie bomaanslagen en het versturen van 25 bombrieven werd verdacht, tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

De jury achtte bewezen dat Fuchs de aanslagen alleen heeft gepleegd. Met name voor de aanslag in Oberwart, waarbij in februari 1995 vier Roma (zigeuners) de dood vonden, kreeg Fuchs levenslang. Hij wordt in een inrichting geplaatst.

Fuchs, die tijdens de verhoren een gedeeltelijke bekentenis heeft afgelegd, beweerde lid van een `Bajuwarisch Bevrijdingsleger' (BBA) te zijn. Hij zei echter alleen maar technische opdrachten uitgevoerd te hebben. De aanklager, Johannes Winkelhofer, had zijn bewijsvoering en requisitoir geheel op Fuchs als geïsoleerde dader opgebouwd. ,,Franz Fuchs is het BBA, het BBA is Franz Fuchs'', zo begon hij zijn betoog op de eerste dag van het proces en zo beëindigde hij ook zijn requisitoir. De verdediger, Gerald Ruhri, bleef erbij dat het BBA wel degelijk bestaat en de aanslag van Oberwart een explosie met dodelijke afloop was maar geen moord. De jury oordeelde anders.

Het proces tegen Fuchs duurde ruim zes weken en werd door rechter Franz Fuhrmann strak geleid. Fuchs was tijdens het hele proces afwezig. Op de openingsdag van het proces brulde hij nationalistische en tegen buitenlanders gerichte leuzen. Hij verstomde pas toen hij werd afgevoerd.

Omdat Fuchs niet meewerkte las de rechter delen uit de verhoren voor. Daardoor ontstond soms een indruk van subjectiviteit die verder werd versterkt doordat rechter Fuhrmann soms de taken van de aanklager overnam en de argumenten van de advocaat probeerde te weerleggen. Hij vervulde alle eisen van de aanklager en wees die van de verdediging op twee na allemaal af. Alleen getuigen die het uitgangspunt van de aanklager – Fuchs als de enige dader – konden onderbouwen, zijn gehoord. Bij de deskundigen herhaalde zich deze gang van zaken. De historicus die het voor mogelijk hield dat Fuchs de bombrieven alleen had geschreven werd opgeroepen, zijn collega die dat tegensprak, niet.

Ook de politie beschouwde Fuchs als geïsoleerde dader, met als enige argument dat ze ,,niemand anders heeft kunnen vinden''. Dat argument verloor aan overtuigingskracht door de lange reeks fouten die tijdens de jacht op het BBA werden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens de verhoren. ,,U deelde een kamer met Fuchs en zei dat hij veel historische boeken las'', vroeg de rechter aan een ex-collega van Fuchs. De man zei echter dat hij Fuchs nooit zulke literatuur had zien lezen en hij dat ook nooit had beweerd. Verder is er geen laboratorium gevonden en werden ook in de woning van Fuchs geen sporen van de bomproductie aangetroffen.