Kok in actie tegen lekken

Premier Kok wil het `lekken' van overheidsstukken naar de pers beperken. Vorige week vrijdag presenteerde hij in de ministerraad een – geheim – voorstel van zijn secretaris-generaal Geelhoed, om deze lekken tegen te gaan.

Bronnen rond het kabinet hebben dat bevestigd. Kok, maar ook andere ministers, zouden zich al langer ergeren aan het verschijnen van ambtelijke stukken in de krant, die de politieke discussie in de ministerraad doorkruisen.

Om dit te voorkomen zou Kok onder meer terug willen naar een oude gewoonte om een overheidsstuk diverse classificaties (geheim, zeer geheim) mee te geven. Ook zou beter geregistreerd moeten worden wie een overheidsstuk precies in handen heeft gehad. De ministerraad moet nog een besluit nemen over het voorstel-Geelhoed.

Het is niet de eerste keer dat een premier probeert lekken tegen te gaan. Ook Koks voorganger, Lubbers, heeft enkele pogingen daartoe gedaan, overigens zonder veel resultaat. Zo werd onder meer voorgesteld vertrouwelijke overheidsstukken op een soort papier te drukken dat niet gekopieerd kan worden. Eerder vaardigde premier Kok strakkere richtlijnen uit voor ambtenaren die door Kamerleden om informatie wordt gevraagd.