Frankrijk in verwarring door vonnis

Frankrijk is geschokt en in verwarring na het vonnis in het `bloedproces', dat oud-premier Fabius vrijsprak en oud-staatssecretaris van Volksgezondheid Hervé schuldig bevond, zonder oplegging van straf.

Een slachtoffer van de uit 1985 daterende affaire, Sylvie Rouy, zei: ,,Politici zijn gangsters. Je kunt ze alleen veilig arresteren als ze met hun handen in hun zakken staan.'' Voordat deze moeder van een gezin naar het ziekenhuis werd teruggereden, beloofde zij de strijd te zullen voortzetten.

Edmond Hervé toonde zich uiterst gebelgd over de behandeling die hem ten deel was gevallen. Hij treedt niet af als Kamerlid of burgemeester van Rennes. ,,Het recht heeft geen rol gespeeld in deze beslissing. Het is een absurde uitspraak. Dit Hof heeft de moed niet gehad mij onschuldig te verklaren, of mij echt te veroordelen.''

Woordvoerders van de slachtoffers spreken van een `doorgestoken-kaartproces'. Zij verklaarden al hun hoop te vestigen op het volgende proces dat over één à twee jaar wordt gevoerd. Dan zullen in een gewone strafzaak enige tientallen artsen en hoge ambtenaren terechtstaan. Zij hebben de ministers destijds geadviseerd om de invoering van een verplichte aidstest op donorbloed te vertragen, opdat het Franse laboratorium Pasteur zijn achterstand op de al beschikbare Amerikaanse test van de firma Abbott kon inhalen.

,,Deze keer was het openbaar ministerie de beste advocaat die de verdachten zich konden wensen, terwijl wij niet vertegenwoordigd waren'', zei Olivier Duplessis van de Vereniging van Transfusiepatiënten. ,,Bij het volgende proces hebben wij advocaten, een aanklager en misschien zelfs echte rechters.''

De uitkomst van de rechtszaak heeft nergens enthousiasme gewekt. ,,Veroordelen zonder te straffen, het ergste van alle scena- rio's'', aldus het centrum-rechtse Kamerlid Santini. Alleen de vrijgesproken Laurent Fabius constateerde dat hij nu was gerehabiliteerd. Zijn rol binnen de Parti Socialiste zal weer groeien.

In de Assemblée is men bijna unaniem van mening dat het speciale Cour de Justice de la République in de huidige vorm niet kan worden gehandhaafd. Dit Hof werd in 1993 in de grondwet verankerd, nadat het eerder bestaande Haute Cour zijn krediet had verspeeld tijdens en na beide wereldoorlogen. Het huidige Hof van Justitie van de Republiek oordeelt alleen over mogelijk strafbare feiten begaan door politieke ambtsdragers in functie.

In de Franse pers wordt vandaag kritisch gereageerd. ,,Frankrijk is onverantwoordelijk omgegaan met het schandaal van het besmette bloed'', schrijft Libération. Le Figaro stelt vast dat de instelling van het hof een stap vooruit is omdat de straffeloosheid van politici niet meer bij voorbaat vaststaat, zoals vroeger het geval was. Maar het kan beter, aldus Le Figaro.

Voor relevante documenten: www.liberation.fr/processang