Forse belastingverhoging in Brazilië

Het Braziliaanse Lagerhuis (Tweede Kamer) heeft gisteren een wetsvoorstel aanvaard voor een forse verhoging van de belasting op financiële transacties. Het gaat om een belangrijk onderdeel van het anti-crisisbeleid van de regering dat meer leningen van het Internationaal Monetair Fonds mogelijk moet maken. De maatregel moet 8 miljard real (ongeveer evenveel guldens) aan extra opbrengsten opleveren. De financiële markt in Rio de Janeiro reageerde enthousiast op de parlementaire goedkeuring, met een stijging van de real van 4 procent tot 1,89 dollar, de hoogste notering sinds een maand. (Reuters)