Delta Nuts krijgt meer vrijheid

Delta Nutsbedrijven, de Zeeuwse energie- en waterleverancier, krijgt meer vrijheid van handelen met het oog op de toenemende concurrentie in deze branche. De aandeelhouders, de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeenten in het verzorgingsgebied, laten beslissingen over investeringen en deelnemingen over aan de raad van commissarissen. President-commissaris J.I. Hennekij zegt in het blad Delta Signalen: ,,In het licht van de vrije markt lenen dergelijke besluiten zich absoluut niet meer voor openbare discussies. Het kan gewoon niet meer dat de concurrent meekijkt in de besluitvorming terwijl er concurrentiegevoelige zaken ter tafel liggen.'' (Redactie Economie)