De kerk en condooms

HET GEBRUIK VAN condooms om aidsverspreiding tegen te gaan komt er op neer dat het paard achter de wagen wordt gespannen. Aldus kardinaal Simonis, hoofd van de Nederlandse katholieke kerkprovincie. Onder leiding van Simonis hebben de bisschoppen deze week gediscussieerd over de oproep van monseigneur Muskens om condoomgebruik in Afrika toe te staan als middel tegen de verspreiding van aids. De meerderheid van de bisschoppen verwierp Muskens' voorstel.

De tijd en het denken hebben stilgestaan in de Nederlandse kerkprovincie. Kardinaal Simonis redeneert dat het gebruik van condooms alleen maar leidt tot grotere promiscuïteit bij natuurvolken (sic). Derhalve zijn condooms niet aan te merken als een kwaad dat wordt toegestaan om het grotere kwaad van aids te voorkomen. Men hoeft niet jezuïtisch geschoold te zijn om deze redenering te weerleggen. Want als aids een erkend probleem is in ontwikkelingslanden, dan is dat onder meer door promiscuïteit op grote schaal - met of zonder condoomgebruik. Het valt te verwachten dat gebruik van condooms, gepaard gaande met voorlichtingscampagnes, tot enige beperking van de besmettingsoverdracht zal leiden.

Het mag cynisch genoemd worden dat de kerkelijke leiders de gelegenheid voorbij laten gaan om onder het mom van aidsbescherming op een nette manier toe te geven dat het verbod op iedere vorm van anticonceptiva desastreus is geweest. Dit heeft in landen waar de katholieke kerk invloed heeft, bijgedragen aan een scala van problemen, uiteenlopend van ongewenste zwangerschappen, de precaire positie van vrouwen, de uitzichtloze toekomst voor kinderen en in breder verband de nog altijd alarmerende bevolkingsgroei in veel ontwikkelingslanden (met name in Afrika).

BISSCHOP MUSKENS heeft zich tegen het meerderheidsstandpunt van zijn collega's verzet. Hij blijft bij zijn pleidooi voor het verstrekken van condooms. Muskens begrijpt de hedendaagse werkelijkheid. En die is dat alle beschikbare middelen ingezet moeten worden om de dubbele dreiging van aids en overbevolking te bestrijden. Juist met zulke simpele dingen als condooms.