Brits kabinet verlaagt belastingen

De Britse regering heeft gisteren een begroting voor 1999/2000 ingediend met lagere belastingen voor de laagste inkomens en ondernemers. Minister Brown (Financiën) gaat uit van optimistische groeiprognoses.

,,Dit is een budget dat is gebouwd op de centrale gedachten dat onze toekomst afhangt van ondernemerschap en billijkheid'', aldus Brown gisteren.

Brown halveert de hoogte van de onderste schaal van de inkomstenbeasting tot tien procent.

De minister zei te verwachten dat de Britse economie in het jaar 2000 met 2,25 tot 2,75 procent zal groeien. Voor dit jaar houdt de Britse regering rekening met een groei van 1 à 1,5 procent. Veel analisten vinden de prognose van Brown veel te optimistisch. Zij gaan uit van een economische groei van 0,6 procent voor dit jaar en maximaal 1,9 procent in 2000.

De belastingdruk voor de onderste inkomensgroepen daalt door Browns voorstellen tot het laagste niveau in veertig jaar. ,,Hiermee willen we de werkgelegenheid stimuleren. Het moet de moeite waard zijn om te gaan werken'', aldus Brown. De Britse regering trekt voor het komende jaar ook meer geld uit voor pensioenen, het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook de kinderbijslag wordt verhoogd. Al deze maatregelen moeten een extra impuls van zes miljard pond (19,4 miljard gulden) aan de Britse economie geven. De belastingverlagingen worden betaald uit verhogingen van accijnsen op tabak en benzine. Verder kondigde Brown aan een fors aantal fiscale aftrekposten te schrappen. Door deze maatregeleen beïnvloeden de voorstellen van Brown de Britse begroting nauwelijks. De kosten lopen op van 1 miljard pond in 1999/2000 tot 3,5 miljard pond in 2001/2002. Volgens marktanalisten zouden de voorstellen de ruimte voor renteverlaging door de Bank of England beperken.

Brown kondigt zeven hervormingen voor bedrijven aan, waaronder versnelde afschrijvingen, stimulering van high-tech bedrijven, verlaging van de winstbelasting vanaf 1 april dit jaar tot 30 procent en voor kleine bedrijven tot 20 procent. Voor de allerkleinste bedrijven gaat de belasting vanaf 1 april 2000 naar tot 10 procent

Minister Brown, die wordt beschouwd als een van de architecten van New Labour, maakt met de maatregelen een verkiezingsbelofte. In twee jaar tijd reduceerde Brown het begrotingstekort van 23 miljard pond naar nul. De conservatieve oppositieleider Hague zei: ,,Brown is een zakkenroller die met een glimlach je hand schudt, terwijl hij stiekem je portemonnee steelt.'' (Reuters, AP)