Adelmund: islamschool moet vrijer

Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) vindt dat islamitische scholen dezelfde omgangsvormen moeten hanteren als gewone scholen. Dat betekent volgens haar: niet slaan, geen verschillen qua lesinhoud voor meisjes en jongens en meisjes moeten zelf beslissen of ze al dan niet een hoofddoek willen dragen.

Dit bleek gisteren bij de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Eerste Kamer. Directe aanleiding vormden twee in opspraak geraakte islamitische basisscholen in Almere en Amsterdam. In Almere dienden ouders van leerlingen op de islamitische basisschool Al Iman bij de Onderwijsinspectie een klacht in wegens psychische en fysieke mishandeling en discriminatie. De islamitische basisschool As Siddieq in Amsterdam kwam kort daarvoor in de publiciteit toen verschillende oud-leraren hun beklag deden over het `fundamentalistische' schoolbestuur.

Adelmund zei dat de Onderwijsinspectie de klachten in Almere onderzoekt maar ze onderstreepte dat islamitische scholen niet over één kam kunnen worden geschoren. Veel van die instellingen halen volgens haar goede cijfers.

De voorzitter van de vereniging van alle 29 islamitische schoolbesturen ISBO, M. Douiyeb, zegt desgevraagd dat hij het ,,totaal oneens'' is met Adelmund. ,,Als ouders kiezen voor een islamitische school moet hun dochter nu eenmaal een hoofddoek dragen. Dat schrijft de islam voor.'' Uitzonderingen op die regel zijn volgens Douiyeb onmogelijk, omdat alle meisjes dan geen hoofddoek meer willen dragen.