Varkensrechten

Op de voorpagina van NRC Handelsblad van 27 februari werden bijna in één adem `varkensrechten' en mensenrechten genoemd. De twee soorten rechten hebben meer gemeen dan je zou denken. Bij het woord `varkensrechten' denk je aan rechten van of voor varkens; het blijken mensenrechten te zijn op varkens, het recht namelijk, voortvloeiend uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, op het hebben van varkens, heel veel, in kleine hokken.

Voor de varkens is er één, zij het schrale, troost: ook mensenrechten zijn voor weinig geld te koop.