`Theaters met sluiting bedreigd'

Veel theaters moeten in de toekomst mogelijk hun deuren sluiten door strengere eisen van de arbeidsinspectie. De vereiste voorzieningen die het technisch personeel moeten ontlasten, vergen een geschatte investering van 225 miljoen gulden. Omdat de theaters en de verantwoordelijke gemeenten dat bedrag niet zonder steun van de rijksoverheid kunnen opbrengen, vrezen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) dat sluiting of aantasting van de programmeringsbudgetten het mogelijke gevolg zijn. Dit schrijven beide organisaties in een brief aan staatssecretaris R. van der Ploeg van Cultuur.

Eind 1998 werden de nieuwe normen in de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd. Uiterlijk in 2003 moet daaraan zijn voldaan. De voorziene ,,extreem hoge kosten'' betreffen de mechanisering van de zogeheten trekkenwanden, waarmee decorstukken nu nog handmatig opgetrokken en neergelaten worden. Volgens de nieuwe norm mogen er maximaal 20 handbediende trekken per theater zijn. In de 87 grote zalen met meer dan 500 stoelen die aanpassing behoeven, moeten gemiddeld 60 nieuwe trekken worden aangebracht. De trekken kosten 40.000 gulden per stuk, wat neerkomt op 2,4 miljoen gulden per zaal. Aanpassingen in de 27 kleinere zalen vergen gemiddeld 600.000 gulden.P. van Klink, voorzitter van het bestuur van VSCD, vindt de nieuwe eisen ,,redelijk''. Volgens hem zou de rijksoverheid 100 miljoen gulden moeten bijdragen aan een speciaal op te richten fonds. Dit bedrag zou niet ten laste moeten komen van de kunstbegroting, maar opgebracht moeten worden door het ministerie van Sociale Zaken, waaronder de arbeidsinspectie valt. Van Klink vreest dat gemeenten met toch al noodlijdende theaters, die gebouwen liever sluiten dan er weer in te investeren.

Het ministerie van OCW zegt de brief nog niet te hebben ontvangen maar stelt in een voorlopige reactie dat in principe de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de theaters.