OPTA versus KPN

DE AANBIEDERS van nieuwe telefoondiensten hebben een probleem. Als hun klanten, aangetrokken door de goedkope beltarieven, van hun diensten gebruik willen maken, krijgen ze maar al te vaak een in-gesprek-toon te horen. Helaas. Na een paar mislukte pogingen besluit de klant toch maar tegen het (hogere) telefoontarief te bellen met gebruikmaking van het netwerk van KPN Telecom, de voortzetting van de voormalige PTT. Zoals vroeger, toen er nog geen concurrentie was.

In een opmerkelijke uitspraak heeft de OPTA, de toezichthouder op de telecommarkt, vanmorgen beslist dat KPN zijn telefoonnet ruimer moet openstellen voor de nieuwkomers op deze markt. De zaak was aangespannen door Versatel, één van de aanbieders van lagere telefoontarieven, maar ook andere dienstverleners op de belmarkt kunnen hiervan direct profiteren. Voor frequente telefoongebruikers betekent het dat ze zich kunnen verheugen in lagere rekeningen en minder ergernissen over bezette lijnen.

MET DEZE UITSPRAAK dwingt OPTA het telecomnet een stapje verder in de richting van echte concurrentie. Weliswaar is de telefoonmarkt in Nederland formeel geliberaliseerd, maar KPN heeft nog altijd een krachtige greep op de markt omdat het de infrastructuur van de `oude' PTT heeft geërfd. Hierdoor kan KPN nieuwkomers op de markt behoorlijk dwars zitten omdat ze afhankelijk zijn van de medewerking van het voormalige staatsbedrijf. Dat gaat niet altijd van harte. Hierbij wreekt zich dat de overheid indertijd KPN wel naar de beurs heeft gebracht, maar dat de telecommarkt daarmee niet automatisch was opengebroken.

De aandeelhouders van KPN – inclusief de staat die een fors minderheidsaandeel heeft behouden – voeren wel bij deze geprivatiseerde semimonopoloïde situatie. Gezonde concurrentie die de winstmarges van KPN onder druk zette, kwam maar moeizaam van de grond, zoals ook al eerder bleek uit een vergelijking die OPTA maakte van de telefoontarieven. OPTA dwong KPN zijn tarieven aan te passen. De consument heeft er baat bij als dat proces wordt versneld.