Nertsen en varkens

In de discussie over de nertsenfokkerij wordt steeds naar voren gebracht dat het dragen van pelsmantels overbodig is en dus het fokken, hoe dan ook, niet rechtvaardigt. Ik ben het daar volkomen mee eens. Hetzelfde kan echter ook gezegd worden van het fokken van varkens. Ook het consumeren van varkens is overbodig. Zoals bekend valt er heel goed te leven zonder. Zolang er echter naar beide vraag is – en anders zouden ze niet gefokt worden – is er blijkbaar behoefte aan.

Een nerts is een dier, een varken is een dier. Ik zie geen reden om een ethisch onderscheid te maken tusen het fokken van het ene dier en dat van het andere, wat hun `welzijn' betreft. En het is bekend dat dit bij de varkensfokkerijen ook niet optimaal is! In beide gevallen gaat het erom te voldoen aan de smaak van consumenten, niet aan een levensbehoefte. Smaak is geen noodzaak, kan gewijzigd worden.

Ik wil niet pleiten voor vegetarisme, noch voor het dragen van bont, wèl voor het herkennen van hypocriet sentiment. En voor een beetje exact dóórdenken.