Jeugdtheater vraagt geld

De dertien meerjarig gesubisieerde jeugdtheatergezelschappen in Nederland verzoeken Rick van der Ploeg, staatssecretaris van cultuur, met klem om meer financiële armslag voor de komende kunstenplanperiode 2001-2004. De subsidies zijn sinds 1993 gelijk gebleven, stelt het rapport `Het jeugdtheater van de toekomst'. Dat is volgens de opstellers in strijd met de professionalisering die zich de afgelopen vijftien jaar voltrok in het jeugdtheater.

Vijftien procent van de toneelsubsidie is op dit moment bestemd voor jeugdtheater, terwijl vijfendertig procent van alle voorstellingen jeugdtheater is. Een klein theatergezelschap voor volwassenen krijgt twee keer zoveel subsidie als een vergelijkbare groep voor kinderen, terwijl het bezoekersaantal gelijk is.

Het rapport is de neerslag van een serie interviews door Hans van Maanen met de artistiek leiders, die plaatsvond in het kader van de recente brede (her)oriëntatie op de toekomst van het toneelbestel.In een begeleidende brief, gisteren aan de staatssecretaris verstuurd, benadrukken de artistiek leiders dat de `toenemende roofbouw' tot gevolg heeft dat gezelschappen hun `artistieke spankracht' verliezen.