Holbrooke voor overleg naar Belgrado

De Amerikaanse gezant Richard Holbrooke zal deze week naar Belgrado vertrekken om te onderhandelen over een vredesakkoord voor Kosovo. De diplomaat praat morgen met Servische leiders, al is het nog niet duidelijk of hij dan ook een onderhoud heeft met de Joegoslavische president Slobodan Miloševic.

Holbrooke, die in oktober een inmiddels door alle partijen geschonden wapenstilstand in Kosovo forceerde, zal trachten Miloševic over te halen om een internationale vredesmacht in Kosovo te aanvaarden. Die vredesmacht zou bestaan uit NAVO-troepen, aangevuld met een Russisch contingent. De NAVO dreigt met luchtaanvallen als Joegoslavië dit onderdeel afwijst van het nog te ondertekenen vredesakkoord, waarover twee weken is onderhandeld in het Franse Rambouillet.

De aankondiging dat de Verenigde Staten hun topdiplomaat inzetten, volgt op een hernieuwde verzekering dat het Kosovo Bevrijdingsleger UÇK het akkoord van Rambouillet accepteert. Gisteren onderhandelde de Amerikaanse gezant Christopher Hill urenlang met UÇK-leiders op een geheime locatie in Centraal-Kosovo. De Albanezen beloofden Hill het akkoord te tekenen, al dringt het UÇK nog altijd aan op een referendum over onafhankelijkheid van Kosovo over drie jaar – een onhaalbare eis – en zijn er reserves over de komst van Russische vredestroepen – Russen gelden als bondgenoten van de Serviërs. Een commandant van het UÇK zei gisteren bovendien nooit met een ontwapening te zullen instemmen. De onzekerheid over de Albanese handtekening is derhalve nog niet voorbij.

Toch wijst de komst van Holbrooke erop dat de NAVO nu de druk op Belgrado weer opvoert. Gisteren konden de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer, en Eurocommissaris Hans van den Broek na een gesprek met Miloševic geen enkele concessie melden over een vredesmacht voor Kosovo. Wel gunde de Joegoslavische president het Europese duo de primeur dat Holbrooke in aantocht was.

De Duitse generaal Naumann, hoofd van het Militaire Comité van de NAVO, uitte gisteren in Londen zijn ongenoegen over niet nader genoemde leiders van NAVO-lidstaten die ,,Miloševic garanties geven dat bepaalde dingen niet gebeuren''. Naumann stoorde zich aan het feit dat de Joegoslavische president zou zijn beloofd dat er geen vredesmacht komt zonder diens instemming.

In Kosovo zelf melden waarnemers van de OVSE steeds heviger gevechten rond de bergrug die Kosovo van Macedonië scheidt. Rond het plaatsje Kacanik en andere dorpen klonken gisteren zware beschietingen. Joegoslavië heeft de afgelopen weken, in strijd met een in oktober getekend akkoord, een sterke troepenmacht in het grensgebied samengetrokken en militaire acties tegen lokale UÇK-eenheden opgevoerd. Dat wordt gezien als een waarschuwing richting NAVO. (AFP, AP, Reuters)