Harding

Mijn welgemeende complimenten voor het artikel van redacteur Japke-D. Bouma naar aanleiding van het vertrek bij The Music Factory van de `handige sjacheraar' Lex Harding, oprichter van menig mediabedrijf.

Eén kleine kanttekening: in het artikel wordt Harding opgevoerd als de stichter van het eerste Nederlandse commerciële radiostation in ons land. Hier past mijns inziens toch een correctie, want die eer lijkt mij weggelegd voor ingenieur Hanso H.S. à Steringa Idzerda, die reeds in 1919 begon met zijn PCGG ter stimulering van de verkoop van zijn zendlampen. De programma's van PCGG (in de volksmond: `Pracht Concerten Gratis Gegeven') met opera, operette, soldatenmarsen en liedjes van Koos Speenhoff, waren tot in Engeland populair. Dat was dan ook de reden dat de Daily Mail overging tot sponsoring. Het mocht evenwel niet baten: het lukte Idzerda, mede door tegenwerking van Philips en een weinig zakelijke instelling, niet om in Engeland voldoende fondsen te verwerven om PCGG in de lucht te houden: in 1924 moesten de uitzendingen worden gestaakt. Een jaar daarvoor was in Hilversum de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, NSF, begonnen met uitzenden. Het zou de basis worden van de publieke omroep in Nederland.