Eritrea

Met belangstelling las ik het artikel `Mussolini steunt Eritrea' (NRC Handelsblad, 15 februari). Was het maar waar dat Ethiopië het internationale grensverdrag nakomt. Eén ding weet ik zeker: er is een bewijs van een tweezijdig getekend verdrag, en dat dateert zoals u vermeldt uit 1900 en 1906. De precieze datum was 7 oktober 1900 toen het verdrag over de yirga-driehoek tweezijdig getekend werd. Op 16 mei 1902 is de grens van Soedan tot en met de yirga-driehoek en op 16 mei 1906 van Djibuti tot en met de yirga-driehoek tweezijdig getekend.

Als Ethiopië het verdrag van 1900 erkent, waarom is ze dan bang voor het Gerechtshof in Den Haag? Eritrea wil dit op een vreedzame manier oplossen. De Ethiopische leiders, vooral de noordelijke provincie (de Tigray), hebben een verborgen agenda. Eritrea vergeeft Ethiopië wat het dertig jaar aangericht heeft, en het mag gratis de haven gebruiken om de hongersnood in Ethiopië te bestrijden.

Wat de regering in Ethiopië doet is etnische zuivering. De VN, het Rode Kruis en Amnesty International bevestigen dat de Ethiopische leiders verkeerd bezig zijn. Voor de Ethiopische en Eritrese bevolking en de omringende buurlanden verwacht ik een moeilijke tijd.

    • Bereket Kidane