Ambtenaren

Het is best een mooi verhaal, van Theo H. Dragt (NRC Handelsblad, 2 maart) over de relatie ambtenarij en politiek. Maar ja, wat moet je ermee na het verhaal in dezelfde krant op pagina 3 over het `gewichtsgat' bij de El Al–Boeing en daarna op pagina 9 dat van prof.mr. P. de Haan over het door de overheid schenden van het eigendomsrecht van varkensboeren? Waren in dat laatste geval de ambtenaren nu (te) loyaal aan de politiek òf gewoon (en en bloc) incompetent en in het eerste geval de (onderzoekers van de) RLD corrupt of incompetent als gevolg van bedrijfsblindheid?