Wiarda: geef agent geestelijke zorg

J. Wiarda, korpschef van de politie Haaglanden, pleit voor de aanstelling van geestelijke verzorgers bij de politie. ,,Goed en kwaad is de werkelijkheid van de samenleving. Maar als jouw leven mislukt is, als je tegen het einde van je loopbaan bij de politie ziet dat het kwaad niet is uitgeroeid, dan mislukken we allemaal'', aldus de korpschef gisteren in het RKK/KRO-programma Kruispunt-tv.

Professionele geestelijke verzorging is, in tegenstelling tot de aandacht daarvoor in ziekenhuizen, gevangenissen en het leger, bij de politie tot op heden niet beschikbaar. ,,Het is misschien wel heel wijs om die wel beschikbaar te stellen'', aldus Wiarda. De geestelijke verzorgers zouden volgens Wiarda kunnen helpen bij de verwerking van frustraties die agenten tijdens hun werk oplopen.

Politiemensen hebben volgens de korpschef ook behoefte aan gesprekken over zingeving. Idealen botsen met de praktijk. Wiarda: ,,Als je als politiemens in het leven staat om het kwaad op te lossen en uit te bannen, dan moet je terug naar de zondeval: waar is goed en kwaad ontstaan.''

Begin februari presenteerde S. de Wit, theologe en bedrijfskundige, een onderzoek in opdracht van de gezamenlijke politievakorganisaties naar de behoefte aan hulp bij `zingevingvragen' bij de politie. De Wit pleitte ervoor bij elk korps een geestelijk verzorger te benoemen. Omdat er zoveel ziekteverzuim, stress en onverwerkte emoties onder de politiemensen bestaan, zouden de kosten van dergelijke aanspreekpunten zich vanzelf terugverdienen.

Oud-minister van Justitie E. Hirsch Ballin pleitte begin februari ook al voor een aparte dienst geestelijke verzorging binnen de politie.