VVN vraagt snelle aanpak onveilige spoorwegovergang

Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil dat minister Netelenbos (Verkeer) samen met de NS haast maakt met het verbeteren van de veiligheid van spoorwegovergangen. Volgens VVN is dat noodzakelijk omdat de afgelopen jaren vertraging is ontstaan met het aanpakken van gevaarlijke overgangen.

De vereniging is geschrokken van het hoge aantal dodelijke verkeersongevallen op spoorwegovergangen in de afgelopen maanden. Dit jaar telde VVN al zeventien doden bij dertien ongevallen. Gemiddeld vallen er jaarlijks circa dertig doden bij ongevallen op spoorwegovergangen.

VVN wil een onderzoek naar de oorzaak van de recente ongevallen. Volgens een woordvoerder komt het steeds vaker voor dat automobilisten niet wachten totdat de bomen zijn geopend. Ook beginnen veel weggebruikers meteen te rijden als de eerste trein is gepasseerd.

Daarnaast moet er een `actieprogramma' komen om gevaarlijke overgangen aan te pakken. Zo pleit de vereniging voor het plaatsen van bomen op onbewaakte overgangen en overgangen die nu nog bewaakt worden met knipperlichtinstallaties. Volgens de woordvoerder is het verbeteren van de spoorwegovergangen van extra belang omdat zowel de verkeersdrukte als het aantal treinen de afgelopen jaren steeds verder is toegenomen. Daarom moet volgens VVN vooral de zichtbaarheid van overgangen verbeterd worden door het plaatsen van grotere stoplichten op portalen boven de rijbaan.

In Nederland zijn bijna drieduizend openbare spoorwegovergangen. Daarvan is ongeveer tweederde beveiligd met spoorbomen of knipperlichtinstallaties. Het rijk trekt nu jaarlijks vijftig miljoen gulden uit om de veiligheidssituatie te verbeteren. De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren regelmatig bij de minister van Verkeer en Waterstaat aangedrongen op spoed bij de aanpak van de veiligheid op spoorwegkruisingen.