UÇK neigt naar instemming met vredesplan

Het Kosovo Bevrijdingsleger (UÇK) neigt naar instemming met het ontwerp-vredesplan voor Kosovo. De UÇK-leiding praat daar vandaag over. Het ondergrondse parlement van de Albanezen in Kosovo keurde het vredesplan dit weekeinde goed.

De militaire en politieke leiders van het UÇK kwamen gisteravond bijeen, maar verschoven een besluit tot vandaag. Aanvankelijk was verwacht dat de Albanezen het vredesplan van Rambouillet, dat voorziet in grote autonomie voor Kosovo gedurende een overgangstermijn van drie jaar, gisteren al zouden ondertekenen. Dat had Bob Dole, de Amerikaanse oud-senator en oud-presidentskandidaat, zaterdag aangekondigd. Dole, door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken naar de Balkan gestuurd om te bemiddelen, sprak vrijdag vertegenwoordigers van de Kosovaren in de Macedonische hoofdstad Skopje, nadat de Joegoslavische autoriteiten hem door een visumweigering hadden belet naar Kosovo te gaan. Dole zei zaterdag in Londen dat de Albanezen hadden beloofd het plan zondag te ondertekenen. Hij tekende daarbij aan dat Albanese instemming de druk op Belgrado om ook te tekenen zou vergroten, gezien het NAVO-dreigement van strafacties tegen de partij die als enige niet tekent.

Daartoe kwam het evenwel niet. Het `parlement' van Kosovo gaf een verklaring uit waarin het zich akkoord verklaarde met het vredesplan, maar in dat parlement is de radicale oppositie nauwelijks, en het UÇK helemaal niet vertegenwoordigd.

Volgens bronnen in Priština komen de twaalf leiders van het UÇK vandaag ergens in Kosovo opnieuw bijeen. Van die twaalf – zeven militaire commandanten, vier niet-militaire leden van het hoofdkwartier en Hashim Thaçi, namens het UÇK chef van de onderhandelingsdelegatie – zouden tien leden vóór het vredesplan zijn. Twee leden zouden nog overtuigd moeten worden van de wijsheid, een plan te accepteren dat niet voorziet in de onafhankelijkheid van Kosovo en dat wèl voorziet in ontwapening van het UÇK. In Rambouillet waren elf van de zestien leden van de Albanese delegatie voor het vredesplan; de vijf UÇK-leden in de delegatie schortten hun instemming op om de achterban in Kosovo te raadplegen.

Joegoslavië blijft zich verzetten tegen het vredesplan, omdat het voorziet in de legering van een NAVO-vredesmacht in Kosovo. Bemiddelaar Wolfgang Petrisch zei gisteren na besprekingen in Belgrado dat ,,de Joegoslavische zijde niet erg tegemoetkomend is''. ,,Joegoslavië wil de onderhandelingen rekken. Dat is natuurlijk absoluut onaanvaardbaar'', aldus Petrisch. (Reuters, AFP, AP)