Tietmeyer pleit voor steun van eurokoers

President Hans Tietmeyer van de Duitse Bundesbank vindt dat de Europese centrale bank (ECB) zonodig het hele arsenaal van maatregelen uit de kast moet halen om de koers van de euro te ondersteunen. De Bundesbankpresident zegt dit vandaag in een vraaggesprek met het Duitse Handelsblatt.

De Europese monetaire politiek is naar de mening van de Bundesbanktopman niet gediend met een gestage daling van de euro tegenover de Amerikaanse dollar. Volgens Tietmeyer kan een zwakkere koers van de euro weliswaar een stimulans betekenen voor de conjunctuur, maar juist een nieuwe munt heeft naar zijn mening zowel intern als extern vertrouwen nodig. ,,Wij hebben geen belang bij een overmatig zwakke en evenmin bij een overmatig sterke euro'', zegt hij tegenover het Handelsblatt. ,,Men kan weliswaar de wisselkoers niet sturen, maar ik vind zowel een politiek van welwillende als van kwaadwillige verontachtzaming van de wisselkoers onjuist.''

Met een schuin oog naar de Duitse regering en vooral naar minister van Financiën Lafontaine waarschuwt Tietmeyer voor de negatieve gevolgen op de markten van de voortdurende eisen aan de Europese monetaire politiek. ,,Hoe sterker deze discussie in het openbaar wordt gevoerd, des te meer wordt de speelruimte voor monetaire besluiten ingeperkt.'' Volgens Tietmeyer pleit de huidige ontwikkeling van de eurokoers onder meer tegen een verlaging van de rente door de Europese Centrale Bank. Indien de van verschillende kanten bepleite doelzones voor de eurokoers zouden bestaan, dan hadden deze nu wellicht zelfs een verhoging van de rente noodzakelijk gemaakt, zegt hij.

De ECB kan volgens Tietmeyer in een dilemma belanden als de in de VS weer opflakkerende verwachtingen voor een renteverhoging worden gehonoreerd en tegelijk in Europa de roep om renteverlaging als gevolg van een verder afzwakkende conjunctuur sterker zou worden.