Rolfe Johnson is een overtuigende adonis

Het wekt geen verwondering dat juist Händels korte masque Acis and Galatea (1718) al tijdens zijn leven veel succes oogstte. Anders dan avondvullende werken als Rinaldo is de omvang van Acis and Galatea even overzichtelijk als de inhoud, die in snel gemonteerde passages verspringt tussen muzikaal dankbare thema's als liefde, rouw, en een boos monster.

Sopraan Christiane Oelze (Galatea) dreigde haar titelrol in de uitvoering van het werk zaterdagavond in de concertante opera-serie van het Amsterdamse Concertgebouw wegens ziekte te moeten annuleren, maar zij overwon haar klachten. En hoewel haar volume het mezzoforte niet ontsteeg, wekte het bewondering dat zij haar partij ook zonder veel repetitie bracht met een duidelijke visie.

De vertelling van Acis en Galatea zet in de eerste akte, waar de gelieven elkaar vinden, aan tot muziek in majeurstemming, vol pastorale vrolijkheid in twee sopraanblokfluiten. Jan Willem de Vriend ging zijn zuiver en opmerkzaam spelende Combattimento Consort en het even helder als flexibel zingende Collegium Vocale Gent voor in verzorgde, verende beweeglijkheid. Hij volgde de plaats van de muziek binnen de handeling op de voet, zodat pregnante vrolijkheid domineerde in de eerste akte, treur- en donderstemming overheerste in de tweede helft, waar het monster Polyfemus met woedend gescandeerde uitroepen Torture! Fury! Rage! Despair! inhakt op het breekbaar zingende liefdespaar.

De doorleefde vocale kleur van tenor Anthony Rolfe Johnson is weliswaar niet optimaal geschikt voor de rol van een frisse adonis, maar zijn gevoel voor tekst maakte desondanks dat juist zijn bijdrage het meest boeide. Hij overtuigde in het euforische slotduet van de eerste akte Happy we meer dan Oelze, die er hier niet in slaagde de vrolijkheid van het blad los te zingen. De lyrische aria Love in her eyes zong Rolfe Johnson met een rijpe en daardoor ontroerende ingetogenheid. En ook hierin overtrof hij Oelze, die de vrouwelijk evenknie van deze aria As when the dove zong met met een slanke, veelkleurige toon, maar in expressiviteit bij haar minnaars hartekreet achterbleef.

Concert: Acis and Galatea van G.F. Händel. Gehoord: 6/3 Concertgebouw Amsterdam. Radio 4: 21/5 (20.00 uur).