Muzikant vervalst recensie

De muzikant Hans Visser heeft een in NRC Handelsblad gepubliceerde recensie van zijn theaterstuk The Club vervalst en opgestuurd aan omroepen en theaterdirecteuren. De vervalste recensie is afgedrukt in het lettertype dat NRC Handelsblad gebruikt. Ook de naam van de auteur, Henk van Gelder, is gehandhaafd.

De vervalsing kwam aan het licht toen een medewerker van het NCRV-radioprogramma Cappuccino de door Visser gefaxte positieve recensie onder ogen kreeg en zich herinnerde dat de strekking van de echte recensie in NRC Handelsblad anders was.

Bij vergelijking van de twee recensies bleek Visser de negatieve alinea's te hebben weggelaten en de kop `The Club wordt maar geen show' te hebben veranderd in `The Club wordt show'. Ook had hij een oorspronkelijke zin van Van Gelder in positieve zin gewijzigd.

Op de internetsite van Cappuccino (www.ncrv.nl/cappuccino) verweert Hans Visser zich met de bewering dat de `recensie niet klopt'.

Van Gelder vindt dat Visser te ver is gegaan. ,,Als criticus ben je eraan gewend dat theater- en filmproducenten je woorden in hun advertenties wel eens uit hun verband halen, maar dan blijven het toch nog altijd jouw woorden'', aldus Van Gelder. ,,Visser gaat echter een stap verder: hij verspreidt een vervalste recensie en suggereert dat die zó in de krant heeft gestaan.''

De hoofdredactie van NRC Handelsblad dringt er in een brief aan Visser op aan de verspreiding van de vervalste recensie te staken. Laat Visser dit na, dan wordt hij aansprakelijk gesteld voor de schade aan de goede naam van Henk van Gelder en NRC Handelsblad.