Mens en Bedrijf

A.H.M. de Groot en A. van Vliet zijn benoemd tot directeuren van Deloitte & Touche Forensic Services. De Groot is lid van de commissie FORAC, Van Vliet is voorzitter van een koepelorganisatie op forensisch terrein en hoofdredacteur van enkele publicaties op dat gebied.