Hip, jong en multiculti

Zomaar in één week twee bijeenkomsten over het opzetten van een nieuwe radiozender, en beide (volgens zeggen) met de zegen van Rick van der Ploeg, de onvermoeibare staatssecretaris die iedere groepering in eigen taal tot het opzetten van radiozenders aanmoedigt, zoals de Paus op nieuwjaarsdag de gelovigen op het Sint Pietersplein toespreekt.

In Paradiso, waar de geluidsversterking weer eens de openingsceremonie verstoorde, was het de NPS met een krachtig pleidooi voor het opzetten van een hippe, jonge multiculturele radiozender om de gelijknamige, wat lastige, grotestadsjeugd in het gareel te houden. Vrijwel gelijktijdig had in Bilthoven in het Walter Maashuis een bijeenkomst plaats van `22 prominenten uit de Jazz' die, niet gehinderd door enige realiteitszin, vinden dat er maar eens een Radio 6 moet komen die de gehele dag Jazz gaat uitzenden (hoor het Meta de Vries al roepen: Jazz op Zezzzz!) en als doel heeft ,,latente jazzliefhebbers te kunnen bereiken onder de dertigers en veertigers die de hiphop voorbij zijn''.

Jammer dat die twee adspirant-omroepen elkaar niet gevonden hebben, want als er in deze eeuw een muzieksoort is ontstaan die tegelijkertijd hip, jong, multicultureel en maatschappelijk vernieuwend is dan is het wel de Jazz geweest. Alles wat nu bij de jeugd in de grote steden speelt aan generatieconflicten, rassenintegratie, democratisering, dansen en stevig drank&drugs-gebruik was al bekend in de Jazz, lang voor de eerste allochtoon hier over de grens kwam. Temeer omdat de huidige ingeslapen jazzbeweging wel wat baat zou hebben bij een scheutje opstandige multiculturele grotestadsjeugd, zou wat ervaringen uitwisselen tussen de nieuwe radiozenders best op z'n plaats zijn. Maar noch in het goedgevulde Paradiso, noch in het rustieke Bilthoven komt iemand op die gedachte.

Dat is misschien maar goed ook, want het ontbreekt beide adspirant-zendgemachtigden aan inzicht in de wensen en behoeften van hun doelgroepen.

Natuurlijk, in Paradiso stond een keurig geselecteerd gezelschap allochtone en autochtone programmamakers klaar om het NPS-initiatief te ondersteunen, maar als de vraag ter tafel komt wat voor soort muziek er gedraaid moet worden op de alvast tot Radio Nu gedoopte multiculturele zender, wordt pijnlijk duidelijk dat Radio 538 dan beter Radio Nu zou kunnen heten, want de populaire R&B-muziek van dat supercommerciële station doet het bij de doelgroep aanmerkelijk beter dan de reportage over trommelende Pygmeeën op Radio 5, waarmee men momenteel probeert de jeugd van de straat te houden.

Bij de `Jazz op Zes'-vergadering is het al niet anders, want de daar opgeroepen ,,latente dertigers en veertigers die de hiphop voorbij zijn'' zitten echt niet te wachten op die ellenlange slaapverwekkende sax-trompet en pielpianosolo's die alle vorige Jazz-zenders al feilloos om zeep geholpen hebben. Dat volk zit in de kroeg, of thuis met kwijlende koters en sjaggerijnige vrouwen die de hele dag Sky Radio of Radio 10 Gold hebben opstaan.

De wens is de vader van de gedachte, en het is aardig van Van der Ploeg dat iedereen een radiozender mag opzetten voor een eigen imaginaire doelgroep, zo zijn we uiteindelijk ook aan BNN gekomen.

Maar de werkelijkheid laat zich anders aanzien. Een multiculturele samenleving, wat is dat eigenlijk? Kijk eens naar de enquête over de Bijlmerramp. De slachtoffers, ja die waren behoorlijk multicultureel. Maar bij de verantwoordelijken, de experts, de hoge ambtenaren, de wetenschappers, de gezagsdragers en alles wat er omheen loopt ontbreekt ieder spoor van een multiculturele samenleving.

En wie echt wil weten of Jazz nog wel steeds die hippe, jeugdige, multiculturele en eigentijdse muziek is zoals de 22 prominenten van Bilthoven ons graag willen doen geloven, moet eens de plaatselijke jazzclub bezoeken. Treurnis en niets te bekennen van hiphopvrije dertigers en veertigers, laat staan er jeugdige allochtonen aan te treffen. Die rijden er op hun bromscooters met een grote boog omheen op weg naar de snackbar.