`Dringend overleg in ruzie om bananen'

Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn het erover eens dat snel overleg nodig is om een oplossing te vinden in het bananenconflict tussen de Europese Unie en de VS. ,,We kunnen het ons niet permitteren dat de ruzie de betrekkingen schaadt'', verklaarde zaterdag de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, na afloop van overleg met zijn Amerikaanse collega Madeleine Albright.

Het conflict over het Europese invoerbeleid voor bananen is de afgelopen week hoog opgelopen. De VS hebben hun dreiging met sancties voor een deel al uitgevoerd. Ze willen importproducten uit de EU belasten met invoerrechten van 100 procent. Dat voornemen is voorgelegd aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Een WTO-comité zou op 3 maart uitspraak hebben gedaan over de rechtvaardigheid van de omvang van de sancties (520 miljoen dollar per jaar), maar het heeft gezegd twee weken langer nodig te hebben om de zaak te bestuderen.

Vooruitlopend op de uitspraak hebben de VS de Europese exporteurs verplicht een bedrag ter hoogte van de sancties op een Amerikaanse rekening te storten. Dat geld wordt opgenomen zodra de WTO uitspraak heeft gedaan.

Die verplichting heeft kwaad bloed gezet bij de EU. Minister Cook zei zaterdag niet te kunnen begrijpen waarom de VS niet twee weken hebben kunnen wachten. ,,Onder de huidige omstandigheden kunnen wij in ieder geval niet twee weken wachten met het oplossen van het probleem'', aldus de bewindsman.

De sanctiemaatregelen van de VS brachten de EU er vrijdag toe spoedoverleg bij de WTO aan te vragen. De organisatie raadpleegde daarop haar leden, die ermee instemden dat dit overleg vandaag plaatsheeft. Het is voor het eerst in het vierjarige bestaan van de WTO dat dergelijke spoedbesprekingen worden gehouden.

Een aantal landen uit het Caribisch Gebied, verenigd in de Caricom, hebben gedreigd een veiligheids- en handelsverdrag met de VS op te zeggen. Zij noemen de pogingen van Washington om het Europese importbeleid voor bananen aan banden te leggen schadelijk voor hun economie, die voor een groot deel drijft op de export van bananen. Het EU-invoerbeleid bevoordeelt de import van bananen uit de voormalige Europese koloniën boven de import van bananen die worden geproduceerd door enkele grote Amerikaanse concerns. (Reuters, DPA)