Computersocialisme

De talloze gemeenschappen die Internet bevolken zijn onderwerp van studie geworden. De sociale faculteit van de Universiteit van Amsterdam publiceert sinds enige tijd een `virtueel boek' getiteld `Eigenaardigheden van cyberspace'. Deze `Bouwstenen voor een sociologie van Internet' onder redactie van Albert Benschop vormen een werk in ontwikkeling, dus enige coulance is geboden. Ter afbakening van het terrein, van Virtueel ondernemen en Leren op afstand tot CyberSex, kan dit een verdienstelijke onderneming worden. Het is frappant te zien hoe op deze faculteit de idealen van een kwart eeuw geleden in digitale gestalte wederkeren. Voor het historisch-materialisme zoals dat er werd gedoceerd, is een soort computersocialisme in de plaats gekomen. De productiemiddelen die destijds in handen van het volk moesten komen, zijn nu de moderne informatiemiddelen. Benschop betoogt dat, ter verkleining van ,,de kloof tussen de information-haves en -have-nots'', toegang tot Internet ,,als recht geïnstitutionaliseerd'' moet worden. Voor de verworpenen der aarde moet deze cybersolidariteit hartverwarmend zijn.

www.pscw.uva.nl/sociosite/

WEBSOC/index.html

Dit is een fragment uit `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op de website van NRC Handelsblad www.nrc.nl