Bankbonden willen overleg hervatten

De vakbonden bij de banken willen de onderhandelingen met de werkgevers over een nieuwe CAO hervatten. Dat bleek zaterdag tijdens een landelijke actiedag van bankmedewerkers in Amsterdam.

De bankemployés luisterden er in de Oude Kerk naar toespraken van onder anderen FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. Die stak de actievoerders een hart onder de riem. ,,Wij gunnen de banken de winstgroei van de afgelopen jaren van harte. Maar de werknemers hebben het recht om daarin mee te delen. Want dankzij het personeel zijn de winsten zo hoog'', aldus De Waal.

De bonden en de werkgeverorganisatie voor het bankbedrijf (WGVB) onderhandelen — met tussenpozen — sinds september vorig jaar over een nieuwe CAO. Begin februari liep het overleg voor de tweede keer vast, nadat de bonden onvoldoende inschikkelijkheid bij de werkgevers vaststelden.

Een handtekeningenactie onder bankmedewerkers leverde daarna 50.000 handtekeningen voor een betere CAO op, in plaats van de verwachte 80.000. De bijeenkomst van zaterdag vormde de voorlopige afsluiting van de actieperiode, nu de bonden hebben aangekondigd weer te willen onderhandelen.

Ze geven de werkgevers tot 19 maart de tijd om in te gaan op het voorstel tot hervatting van het CAO-overleg. De WGVB moet dan wel een aantal `verslechteringsvoorstellen' laten varen.

De werkgevers zijn volgens de vakbonden FNV, CNV, De Unie en BBV onwillig om de CAO-eisen te honoreren omdat zij amper verzet van het bankpersoneel verwachten.

De organisatiegraad van de werknemers in de bankensector is laag, de actietraditie gering. Verder is het, aldus de bonden, vooral voor werknemers van kleinere bankfilialen moeilijk om actie te voeren. Filiaalmanagers en collega's zouden actievoerende vakbondsleden met de nek aankijken.

De gezamenlijke bonden eisen voor de 120.000 bankmedewerkers een nieuwe CAO met een looptijd van vijftien maanden en een loonsverhoging van 4,5 tot 5 procent. De werkgevers willen niet verder gaan dan een loonsverhoging vanaf 1 juli van 2,75 procent en een eenmalige uitkering van 1,25 procent in januari 2000.

Ander twistpunt tussen bonden en werkgevers is de structuur van de CAO-onderhandelingen vanaf april 2000.

De werkgevers willen de huidige bedrijfstak-CAO, die voor alle banken in Nederland geldt, bij een volgende onderhandelingsronde over de arbeidsvoorwaarden vervangen door één CAO voor de kleine banken, terwijl grote financiële instellingen als ABN Amro, ING, Fortis en Rabobank elk een eigen CAO zouden moeten krijgen.

De bonden zijn erg huiverig voor dergelijke bedrijfs-CAO's. Versnippering van de onderhandelingen zou de positie van de werknemers aanzienlijk verslechteren. De vakbonden zeggen niet over een andere CAO-structuur te willen praten als de banken-CAO voor 1999 `geen goede resultaten oplevert'.