Wie is er nou gek?

Een van de laatste grote bridge-evenementen van deze eeuw was het zevende Internationale Forbo-Krommenie viertallentoernooi dat afgelopen weekeinde plaatshad in het Scheveningse Kurhaus Hotel. Het is niet overdreven om te stellen dat het Forbo op dit moment het sterkste viertallentoernooi ter wereld is. Letterlijk de hele (bridge-)wereld deed mee, aangevuld met de vaderlandse top. De enige (opvallende) afwezigen waren Leufkens en Westra en dat had alles te maken met een diepgaand conflict over de selectie van het Nederlands team, waardoor het paar uit de kernploeg was gezet.

De vloerbedekkers uit Krommenie hadden, mede in het licht van het honderdjarig bestaan van hun concern, kosten noch moeite gespaard om hun toernooi cachet te geven. Sterren als Gabriel Chagas, Paul Chemla, Zia Mahmood en Kathie Wei waren van de partij. Toch was er voor hen geen hoofdrol weggelegd. De op vrijdag en zaterdagavond gehouden Nations Cup werd gewonnen door China. Een historisch resultaat van de Volksrepubliek, dat er de opkomst van het Aziatische bridge mee bevestigt. Bij mijn weten was het de eerste keer dat China een dergelijk succes boekte op een internationaal kampioenschap.

De International Teams (zaterdag en zondag) werd nogal verrassend gewonnen door een Nederlandse subtopper, team Wijma: Frans ten Brink-Hans de Vrind, Jaap Brulleman-Schelte Wijma. Laatstgenoemde is overigens de broer van Anke Wijma, die een week eerder Nederlands kampioen vrouwenparen werd.

Hoe win je zo'n toernooi? Team Wijma geeft het nationale team van Zweden een cursus modern bieden. Het spel komt uit de A-finale van zondag.

Zuid gever

Noord

OW kw.

♠ A 9 6 3 2

♡ V 6

♦ V 7 6 3 2

♣ 8

West

Oost

♠ 5 4

♠ H 10

♡ A 9 4

♡ H 7 5 3

♦ H 9 8 5

♦ 4

♣ H B 9 2

♣ A V 10 7 4 3

Zuid

♠ V B 8 7

♡ B 10 8 2

♦ A B 10

♣ 6 5

Op tafel 1 zaten Brulleman-Wijma NZ. Het bieden verliep:

West

Noord

Oost

Zuid

2♦1)

dbl2)

4♠

5♣

pas

pas

pas

1) beide hoge kleuren, 5-10 pt., 2) openingswaarden

Het aloude motto: weinig punten, goede fit (schoppen), hoog bieden, tegenpartij overboord. De Zweden ontkwamen niet aan het verlies van drie slagen in 5♣. Aan de andere kant kregen Ten Brink-De Vrind alle ruimte:

West

Noord

Oost

Zuid

pas

pas

pas

1♣

dbl

1♦

2♠

3♣

pas

3♠1)

pas

3SA

pas

pas

pas

1) vraagt om stop

Een beetje Hollander zou de noordhand toch met een Muiderbergse 2♠ hebben geopend, waarna zuid (en niet west) het 3♠ kaartje uit het biedbakje zou hebben gehaald. Hoe dan ook, in 3SA waren negen slagen voor het oprapen: 13 imps winst voor Wijma c.s.

Uw verslaggever keek toe bij de wedstrijd tussen Nederland – dat een dag eerder eervol tweede werd in de Nations Cup- en team Paulissen.

Zuid gever

Noord

Allen kw.

♠ 5 3 2

♡ 10 6

♦ A 4 3

♣ A H 8 5 3

West

Oost

♠ 4

♠ 10 9 7 6

♡ H V B 9 4 3

♡ A 8 5 2

♦ 7 6 5

♦ H 10

♣ 10 7 4

♣ V 9 2

Zuid

♠ A H V B 4

♡ 7

♦ V B 9 8 2

♣ B 6

Op beide tafels werd 4♠ gespeeld vanuit zuid. Het tegenspel begon met twee keer harten. Zuid troefde de tweede slag af, sloeg troefaas en troefheer, zag het 4-1 zitsel in troef en speelde ♦V voor. Op de ene tafel liep deze kaart door naar de heer van oost, die harten doorspeelde. Noord troefde op tafel en gooide in zijn hand een ruitentje af. Nu volgde ♦A en ruiten na. Oost troefde, maar de leider was weer baas in troef en claimde zijn contract.

Op de tafel waar ik keek, speelde de leider, Roald Ramer, na eenzelfde begin, eveneens ♦V voor. Omdat ik toevallig alle kaarten kon zien, wist ik dat oost het best ♦H kon ophouden. Op zichzelf onwaarschijnlijk, omdat voor het duiken met H10-sec nogal wat moed is vereist. Eén seconde later bleek toch ♦10 te zijn bijgespeeld. Voor mij maar weer eens het bewijs dat deze oost, Huub Bertens uit Tilburg, een hoogstbegaafde kaarter is.

Ramer speelde nu ♦B en liet deze kaart doorlopen voor de (secce) heer van oost. `Fantastisch', dacht ik, `nu nog even harten na en het pleit is beslecht.' Inderdaad lijkt hartennaspel dodelijk. De leider gooit een neutrale kaart weg uit zijn hand en troeft op tafel. Hij speelt vervolgens ♦A, maar oost troeft niet af. De leider zit in dummy geplakt en kan niet anders dan via ♣A, ♣H en klaveren getroefd naar zijn hand toegaan en is daardoor troefkort geworden.

Tot mijn stomme verbazing zag ik Bertens geen harten naspelen, maar troef, waarna de leider zelfs elf slagen claimde. `Wie is er nou gek', dacht ik. `Hoe kan iemand die zo briljant ♦H dook, zo stom met troef nakomen?' Het antwoord van Bertens, onmiddellijk na afloop van de wedstrijd, was voor mij ontluisterend: `Harten na (in plaats van troef) en dan ♦A niet troeven, zou de tiende slag voor de leider hebben opgeleverd: vijf troeven in de hand, twee ruiten, twee klaveren en een troef op tafel.' Tellen is ook een kunst. Met zijn troefnakomst hoopte Bertens kennelijk dat de leider misschien nog een klaveren- en een ruitenverliezer over had.