`Uitholling natuurbudget door kabinet'

Natuur- en milieu-organisaties hebben forse kritiek op plannen van het kabinet om deze regeerperiode 150 miljoen gulden te besteden aan bestrijding van wateroverlast.

Het bedrag voor de wateroverlast komt uit budgetten die voor natuurontwikkeling zijn bedoeld. De Vereniging Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds, de Vogelbescherming Nederland, de Stichting Natuur en Milieu en de Unie van Provinciale Landschappen vrezen dat aanleg van grote natuurgebieden in gevaar kan komen door ,,uitholling'' van deze natuurgelden. Dit schrijven zij deze week aan het kabinet en de Tweede Kamer.

Staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) wil de capaciteit van de gemalen bij IJmuiden, Nieuwegein, Gouda en eventueel op de Afsluitdijk nog deze kabinetsperiode vergroten. De Vries acht dit noodzakelijk om wateroverlast, zoals afgelopen najaar in het westen en noorden van het land, te voorkomen. De natuurorganisaties noemen het ,,onbegrijpelijk'' dat het kabinet nu kiest voor een korte termijn-oplossing. Vorige maand is een commissie ingesteld die dit jaar alle noodzakelijke ingrepen in de waterhuishouding moet inventariseren. De natuurorganisaties vinden dat staatssecretaris De Vries eerst het resultaat van dit onderzoek moet afwachten.

Volgens de natuurorganisaties is de keuze van het kabinet om de maatregelen te betalen met geld voor natuurontwikkeling in strijd met het regeerakkoord. Daarin is afgesproken dat de komende tien jaar 800 miljoen gulden aan natuurgelden wordt gestoken in de ontwikkeling van natuurgebieden. De organisaties roepen het kabinet nu op snel vast te leggen hoe het budget wordt verdeeld. Zolang dat niet gebeurd vrezen zij dat bij een volgende bezuinigingsronde opnieuw natuurgelden voor andere doelen worden gebruikt.

Staatssecretaris De Vries noemde het gisteravond desgevraagd ,,onverantwoord'' nog langer te wachten met de capaciteitsuitbreiding van de gemalen. De wateroverlast heeft het afgelopen najaar ,,enorme schade'' veroorzaakt, aldus De Vries. Zij ziet geen andere mogelijkheden om grotere gemalen te financieren: ,,Als de Kamer het daar niet mee eens is, zal ze zelf met alternatieven moeten komen.''