Terminaal (2)

De uitspraken die Mariël Croon in haar interview promovenda Anne-Mei The in de mond geeft, nopen toch wel tot enig commentaar. De patiënt, die de uitslag aan moet horen van een geneeskundig onderzoek, hoopt dat die gunstig zal klinken. Na meer dan veertig jaar huisartspraktijk meen ik daarover een oordeeltje te mogen uiten. Juist de huisdokter die kan weten hoe zijn patiënt op een minder gunstig bericht zou kunnen reageren, is degene die de berichtgeving dient te verzorgen en niet de minder bekende specialist, die achteloos tegen de patiënt zegt: `Sorry, we kunnen niets meer voor u doen, want u hebt kanker.'

Ook de patiënt die zegt dat hij rechtuit meegedeeld wil hebben hoe het er mee staat, kan zo'n benadering niet goed verdragen en dient voorzichtig benaderd te worden. En dan nog leidt dat niet immer tot het gewenste contact. Het oude spreekwoord: de geleerde in zijn wijsheid wikt, de leerling in zijn waan beschikt; is hier een goede leidraad.