Statenverkiezingen (3)

Hun geringe populariteit danken de provincies niet alleen aan het beperkte aantal aansprekende bevoegdheden. Maar ook aan hun ver boven de burger verheven houding en foute formaliteit.

Wat moest er in Zuid-Holland bijvoorbeeld een enorme publieke druk op het provinciebestuur uitgeoefend worden om zoiets normaals en eigentijds als erkenning en subsidiëring van provinciale televisie voor elkaar te krijgen. En wat maakte die provincie zich hard om, tegen veel gevoelens in, de Haagse grenscorrecties door te zetten.

En wat geloofwaardig maakte het provinciebestuur zichzélf, toen het de inspraak door ondernemingsraden van de betrokken gemeenten was vergeten.