Statenverkiezingen (2)

Met zo'n groot verschil in opkomst gaat elke vergelijking tussen de Provinciale en de Kamerverkiezingen mank. Hooguit brengt de uitslag een verschil tussen stad en platteland aan het licht. En dat het helpt als een partij een trouwe (CDA) of gemotiveerde (GroenLinks) achterban heeft. In plaats van elkaar vliegen af te vangen, hadden de politieke kopstukken zich beter kunnen inspannen om het nut van een bestuurlijke tussenlaag duidelijk te maken voor vraagstukken die over de gemeentegrenzen heen gaan.

Provincies vinden hun bestaansrecht in de samenwerking met gemeenten. Het ligt daarom voor de hand om de Provinciale Staten tegelijk met de gemeenteraad te kiezen.