Statenverkiezingen (1)

Desinteresse is niet de reden waarom wij thuis allemaal besloten de honderd meter naar het stemlokaal niet af te leggen. Het was de weigering ons te schikken in kandidaten die niets te bieden hadden.

Wie zijn dat wel, die in de Provinciale Staten gekozen wilden worden? Hebben zij de moeite genomen zichzelf en hun programma's voor te stellen? Hebt u lijsten en programma's gezien? Ik alleen een nietszeggende discussie van landelijke politici.

Dat de burgers niet geïnteresseerd zijn, daar geloof ik niets van. Bij het referendum in Hengelo over de onzalige samenvoeging van 3 gemeenten met elk een heel eigen karakter, verwierpen de kiezers met meer dan 90 procent de overheidsplannen. Voor een echte keus komt iedereen zijn bed wel uit. Fnuikend voor de democratie is dus wel de tegenzin van de kiezers te retoucheren door een kunstmatige verhoging van de opkomst, zonder dat er echte belangstelling voor politieke discussiepunten wordt gewekt.

Die democratie is ernstig in gevaar als het er niet om gaat wie de meeste kiezers trekt, maar wie de minste thuisblijvers heeft afgestoten.