Spaanse kerk tegen campagne tegen aids

De Spaanse bisschoppen keren zich tegen recente overheidcampagnes die het condoomgebruik bij de jeugd propageren als beschermingsmaatregel tegen aids. In de eerste pastorale boodschap van de nieuwe leiding van de rooms-katholieke kerk die deze week gekozen werd, wordt het gebruik van voorbehoedmiddelen veroordeeld als ,,een banalisering van de seksuele ethiek'' en wordt seksuele onthouding en trouw aan ,,een niet besmette huwelijkspartner'' als enig middel tegen aids genoemd.

De nieuw gekozen leiding van de bisschoppenconferentie bestaat uit de kardinalen Antonio María Rouco en Ricard María Carles, aartsbisschoppen van respectievelijk Madrid en Barcelona. Laatstgenoemde spuit in een schrijven hevige kritiek op de conservatieve partij van premier Aznar wegens de recente reclamecampagnes voor het gebruik van voorbehoedmiddelen. Volgens Carles gaat de overheidscampagne in tegen de ,,rechten en legitieme belangen van de burgers'' omdat alleen maar over voorbehoedmiddelen wordt gesproken. De prelaat meent dat op deze wijze ,,kinderen en jongeren'' de verkeerde normen en waarden opgelegd krijgen.

Het herderlijke schrijven heeft in Spanje felle reacties opgeroepen die er samengevat op neerkomen dat men ernstige twijfels plaatst bij de realiteitszin van de bisschoppen. ,,Aan de ene kant kun je je inzetten voor het voorkomen van aids via seksueel verkeer, aan de andere kant kan je trachten om seksueel verkeer te voorkomen door middel van aids. Dat laatste doen de kerkautoriteiten'', aldus de voorzitter van de Anti-aids stichting in Spanje, José Torres Ibáñez. De voorzitter beschuldigt de bisschoppen van een ,,gezondsheidsdelict'' omdat zij hun morele zelfbeperking stellen boven de gezondheid van hun medeburgers.

Spanje staat binnen Europa bovenaan als het het aantal aids-besmettingen betreft. Ongeveer 45.000 Spanjaarden zijn besmet met het virus, steeds vaker via besmetting in heteroseksuele contacten. De meest recente campagne startte enige weken terug in Madrid. Onder de noemer ,,Gebruik 'm als je verkering krijgt'' wordt uitgebreid geadverteerd. De campagne richt zich daarbij met name op de jeugd.