Rotterdam mainport

Het kabinet heeft besloten een zogenoemd `Bestuurlijk Overleg Mainport Rotterdam' in te stellen. Dit nieuwe bestuursorgaan, met vertegenwoordigers van rijksoverheid, provincie, gemeente en havenbedrijf, moet een samenhangend, door alle partijen gedragen beleid formuleren voor de mainport. Dat beleid moet ervoor zorgen dat de internationale concurrentiepositie van de haven wordt versterkt. Voorzitter van het overleg wordt minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Tot nu toe had de gemeente het nog helemaal voor het zeggen wat betreft de haven. Maar dat werd in de praktijk steeds moeilijker. Havenwethouder Simons van Rotterdam heeft verheugd gereageerd. ,,Eindelijk'' een forum op hoog niveau, aldus Simons die hoopt dat er een eind komt aan ,,besluitvorming met een ad hoc karakter''.