Piepkuikens

In de krant van 1 maart stond een recept waarin het vlees als `piepkuiken' werd aangeduid. Piepkuikens hebben de leeftijd van een kuiken, maar de omvang van een forse kip.

Ten gevolge van eenzijdige veredeling worden de dieren in de zes weken nadat ze uit het ei gekomen zijn, 55 keer zo zwaar. Het gewicht neemt toe van 40 gram tot 2.000 gram. Voor een mensenbaby zou dit betekenen dat zes weken na de geboorte een baby van 200 kilo in het wiegje ligt.

Het behandelen van vleeskuikens is even onethisch als dat van legkippen in batterijkooien. De huisvesting van de legkip staat nu op de agenda van de Europese ministers.