Kort geding apothekers tegen Borst

De beroepsorganisatie voor apothekers KNMP stapt naar de rechter om minister Borst van Volksgezondheid in een kort geding te dwingen inzicht te geven in de praktijkkosten van apothekers.

De organisatie had de minister een ultimatum gesteld tot gistermiddag. Borst heeft de KNMP echter laten weten niet aan het ultimatum te kunnen voldoen.

De minister heeft aangekondigd dat ze de receptvergoeding voor apothekers, die bedoeld is om hun praktijkkosten te dekken, wil verlagen. Dat is volgens haar nodig omdat er vorig jaar veel meer recepten zijn voorgeschreven, waardoor het inkomen van de apothekers is toegenomen. De maatregel moet 112 miljoen gulden opleveren.

De apothekers zijn tegen die verlaging van de vergoeding per recept. Ze willen dat die juist wordt verhoogd, zeker als ze straks geen bonussen en kortingen meer kunnen bedingen bij de inkoop van medicijnen. Borst onderzoekt de hoogte van die voordelen en wil ze terughalen.

De KNMP stelt dat Borst beloofd had een onderzoek te doen naar de praktijkkosten. Dat zou op 1 maart af zijn, maar het is nog steeds niet klaar. Volgens de organisatie heeft de minister zich niet aan de afspraken gehouden.

In een brief aan voorzitter Hagenzieker van de KNMP schrijft Borst te betreuren dat de discussie deze wending heeft genomen. Ze stelt voor te wachten op het onderzoek naar de bonussen en kortingen bij de inkoop van medicijnen, dat op 15 maart klaar zal zijn. Verder wil ze een werkgroep instellen die zich buigt over de honorering en vergoeding van de praktijkkosten. Daarin zouden ook apothekers zitting moeten hebben.

Een woordvoerster van KNMP laat echter weten dat de organisatie met de brief van de minister geen genoegen neemt. (ANP)