Handdrukken

Een land kent men aan zijn schandalen. Hier maken ze zich geweldig boos over de hoogte van de gouden handdrukken in het bedrijfsleven, dat kan toch niet, die bedrijven hebben we toch samen opgebouwd! Met mijn collega Lars-Olof Franzën, het denkend hart van de Dagens Nyheter, wissel ik ze uit, ik de Bijlmer, hij zijn handdrukken. Volgens hem zijn deze kwesties symptomatisch voor de snel groeiende kloof tussen de Europeanen en hun elite, ook hier. ,,Zweden zijn naar binnen gekeerde mensen, schijnbaar verlegen, maar eigenlijk heel trots. Daar liggen hun waarden.'' Terwijl de politieke top tegenwoordig alleen nog maar met geld en Europa bezig is, overheerst onder de gewone Zweden nog altijd de oude gelijkheid en solidariteit. ,,Over het algemeen bestaat hier het gevoel dat de politici bezig zijn de democratie uit te verkopen. Nationalisme speelt daarbij niet zo'n rol, het is eerder een grote bezorgdheid over de toekomst van de eigen samenleving. Mensen missen nu al de oude kwaliteit van de gezondheidszorg. En ze denken dat de leiders van vandaag voornamelijk worden gedreven door hebzucht.''

We hebben het over de Zweedse invloed op de Verenigde Staten. Tijdens de hongersnoden in de vorige eeuw is bijna een kwart van de Zweden naar Amerika geëmigreerd. Zelfs Roosevelts New Deal was geïnspireerd op het voorbeeld van de Zweedse sociaal-democraten. ,,Maar ik geloof dat de beïnvloeding nu voornamelijk omgekeerd verloopt'', zegt Franzën somber.

Buiten sleeën twee jongetjes uitbundig in de laatste sneeuw. Het kiert al overal doorheen, de modder en het gras.