GEOLOGEN ONTDEKKEN VERBORGEN BREUK IN DE BUURT VAN LOS ANGELES

Amerikaanse onderzoekers hebben onder de miljoenenmetropool Los Angeles een nieuwe, actieve breuk in de aardkorst ontdekt. Het bestaan van de breuk werd afgeleid uit seismische metingen die waren verricht ten behoeve van de winning van olie en gas in deze streek. Het breuksysteem bevindt zich onder het gebied van de Puente Hills en kan over een afstand van veertig kilometer worden gevolgd. Het staat los van de al langer bekende Santa Monicabreuk en de San Fernandobreuk en vergroot dus de kans op een beving in dit dichtbevolkte gebied, aldus de onderzoekers in Science van 5 maart.

De Santa Monicabreuk en de San Fernandobreuk zijn twee van de vele vertakkingen van de beruchte San Andreasbreuk langs de oostkust van Californië. In januari 1994 vond bij Northridge, een dichtbevolkt deel van Los Angeles, een beving van magnitude 6,7 plaats die voor 35 miljard dollar schade aanrichtte. Vorig jaar wezen Amerikaanse geologen er op dat er in het verleden in deze streek nog veel sterkere bevingen moeten hebben plaatsgevonden, iets wat tot dan toe onwaarschijnlijk was geacht. Dit alles heeft geleid tot een grotere belangstelling voor onderzoek naar mogelijk actieve breuken onder Los Angeles.

Dit onderzoek wordt echter bemoeilijkt door het feit dat breuken onder dit gebied gewoonlijk `blind' zijn, dat wil zeggen onzichtbaar verborgen onder dikke sedimentlagen liggen. Dit geldt ook voor het nu ontdekte breuksysteem, dat pas na het vrijgeven (door Texaco) van seismische data aan het licht kon worden gebracht. Het breuksysteem, dat onder een hoek van 27° de aarde in duikt,bestaat uit drie afzonderlijke segmenten. De geofysici hebben ontdekt dat één van die segmenten verantwoordelijk was voor de beving van magnitude 6 die in 1987 op een diepte van 13 kilometer onder Whittier Narrows (in Los Angeles) plaatsvond. Deze samenhang wijst er op dat het nu ontdekte breuksysteem actief en dus potentieel gevaarlijk is.

De onderzoekers hebben berekend dat elk van de drie segmenten bevingen tot magnitude 6,6 kan veroorzaken. Een beving van 7,0 zou kunnen plaatsvinden wanneer het systeem als geheel zou verschuiven of wanneer het breuksysteem zich zou uitstrekken tot ver voorbij de haard van de beving van 1987. De frequentie van zulke bevingen is door het ontbreken van historische gegevens moeilijk te bepalen. De onderzoekers suggereren voorzichtig dat elk van de drie breuksegmenten gemiddeld om de 250 tot 1000 jaar een beving van magnitude 6,6 zou kunnen veroorzaken: een frequentie die moet worden opgeteld bij die van de kans op een beving langs de al langer bekende breuken in en rond Los Angeles.

(George Beekman)