E-mail

E-mail communicatie binnen politieke partijen (Z 13 februari) is werkelijk niet meer dan een uitbreiding van bestaande netwerken. Wie deel uitmaakt van een e-mail-netwerk, opereert nog steeds binnen intermenselijke contexten, weet ik als sociaal wetenschapper. Daarom is het ook onzinnig om, op basis van de vooronderstelling dat er een kloof tussen wired en not-wired bestaat, te stellen dat vernieuwende bewegingen losraken van de rest van de partij, zoals D.J. van Dijk van de universiteit meent. Als hij bijvoorbeeld Opschudding had geanalyseerd, was duidelijk geworden dat deze beweging, afgezien van het e-mailnetwerk, vele vertakkingen heeft binnen D66 en voldoende geduld.