COSTARICAANSE WORM STIMULEERT PRODUCTIE VAN BROEIKASGAS

De aardworm Pontoscolex corethrurus is mede verantwoordelijk voor een stijging in de productie van het broeikasgas methaan. Dat meldden Franse ecologen in een Scientific Correspondence in Nature (4 maart).

De Fransen, verbonden aan het Laboratoire d'Écologie des Sols Tropicaux in het Franse Bondy Cedex, deden hun onderzoek in Costa Rica, in een voormalig regenwoudgebied dat inmiddels is omgetoverd tot een verzameling weilanden. Door deze ingreep verdween 68 procent van de oorspronkelijk bodemfauna; in de plaats kwam P. corethrurus. En dat was weer van invloed op de porositeit van de bodem. Ook die daalde: van bijna 22 tot ongeveer 3 cm³ per 100 gram. De afgenomen porositeit heeft te maken met de consumptie van de worm. Het dier vreet grond, de bodemdeeltjes worden in zijn darm gemixed en samengepakt. De worm poept jaarlijks per hectare meer dan honderd ton gecompacteerde stof uit. Gedurende het natte seizoen (van november tot juni) zorgt de worm ervoor dat zich een dikke, compacte toplaag in de bodem vormt die veel water vasthoudt. De uitwisseling van gassen tussen bodem en lucht wordt zo bemoeilijkt. In de onderliggende bodemlaag neemt het zuurstofgehalte af, terwijl de anaerobe ademhaling toeneemt. Daardoor stijgt ook de productie van het broeikasgas methaan. Helaas hebben de Fransen niet uitgezocht hoeveel die stijging bedraagt. Waarschijnlijk dragen de koeien die op de weilanden zijn komen grazen, via hun methaanrijke winden meer bij aan die stijging.

(Marcel aan de Brugh)

De gebruikelijke test om SLE aan te tonen begint, volgens dr.P.C. Limburg, hoofd van het lab voor medische immunologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen (waar SLE een belangrijk onderzoeksthema is) met een test op antinucleaire antistoffen (ANA). Daarmee worden in een bloedmonster afweerstoffen tegen bestanddelen van celkernen (nucleï) aangetoond. Limburg: ``Slechts een deel van de mensen die positief zijn in de ANA-test heeft SLE. Ongeveer 5 procent van de bevolking is positief op de ANA zonder ziek te zijn. Maar je weet wel dat je met een positieve ANA alle mensen met SLE hebt. Wie positief is op de ANA test je verder met een Farr-assay. Die spoort antilichamen tegen DNA op, afweerstoffen dus tegen het erfelijk materiaal. Anti-DNA-antilichamen zijn karakteristiek voor SLE.''